ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН), на основание чл. 23 и чл. 24 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българската академия на науките, открива процедура за избор на наемател за отдаване под наем на следните помещения в сграда „Барака-Пионер 2“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72, гр. София:

- помещение № 4 с площ от 20 кв. м;

- помещение № 5 с площ от 30 кв. м,

 

Предназначение: складова дейност.

 

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.