ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ,

  ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА МОНТИРАНЕ НА ДВА БРОЯ КАФЕ-АВТОМАТИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА И В СГРАДА „ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ НА ИЯИЯЕ, НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №72.

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ две свободни площи за монтиране на два броя кафе-автомати - 1 кв. м във фоайето на първия етаж на Централната сграда на ИЯИЯЕ и 1 кв. м. във фоайето на първия етаж на сграда „Изчислителен център“, Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

 

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.