ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА „ДЪРВОДЕЛНА РАБОТИЛНИЦА И ГАЛВАНОТЕХНИКА“ НА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ-ФИЗИКА, ИЯИЯЕ-БАН

  НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72.

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател за отдаване под наем на дърводелна работилница, състояща се от 4(четири) помещения с обща площ 132,00 кв.м, представляващи самостоятелен обект в сграда "Дърводелна работилница и галванотехника" на База за развитие и внедряване-Физика към ИЯИЯЕ-БАН, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.