ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА „БАРАКА-ПИОНЕР 2“,

  НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72.

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател за отдаване под наем на помещение № 10, с площ 20 кв. м, в сграда „Барака-Пионер 2“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72, гр. София.

 

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.