ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА "ГАРАЖ" КЪМ ИЯИЯЕ-БАН,

  НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72.

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател за отдаване под наем на помещение с канал с обща площ 50,00 кв.м, представляващи самостоятелен обект в сграда "Гараж" към ИЯИЯЕ-БАН, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.