ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОБЯВА
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“
ПОМЕЩЕНИЕ № 7 С ПЛОЩ 12 М2
ПОМЕЩЕНИЕ № 10 С ПЛОЩ 20 М2

ПОМЕЩЕНИЯТА СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН,
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.